Swazi Dlamini — Paroles et traduction des paroles de la chanson Vulinhliziyo

La page contient les paroles et la traduction française de la chanson « Vulinhliziyo » de Swazi Dlamini.

Paroles

Is’khathi sami sonke nawe
Bes’gcwele injabulo njalo
Konke ebengik’dinga ngingak’swele
Ngiyazi indaba yami nawe
Ay’phelanga kamunandi
Ngak’phula inhliziyo, ngithethelele
Ngang’ngaboni ngangingazi
Ukuthi uyis’busiso sami
Ngak’xhaphaza, ngak’laxaza shwele…
Ngihlale ngithandaza kanje
Ukuthi siyoze s’buyelane
Noma isimo sil’khuni, ng’zohlala ethembeni…
Ngihlale ngithandaza kanje
Seng’khulile, seng’bonile
Seng’hambile, seng’fundile
(Uthando ol’njengolwakho al’velele) bvs
Ngiyazi ngak’cekela phansi
Ngiyaz’vuma zonke izono zami
Manje ngiyangqongqoza ngivulele
Vula inhliziyo, vula inhliziyo yakho
Vula inhliziyo… Ngiyancenga nje ooh (Ngihlale ngithandaz')
Bridge/Breakdown:
Ngeke ngiphinde, ngeke ngilinge
Ngik’lahle… Ngiyak’thembisa x2
Mungangipha ithuba nje
Sthandwa siyofa silahlane
Ngiyasho ngingowakho njena x2
Chorus (repeat, fade)

Traduction des paroles

Oui moi Est all khathi
Ainsi Bes'full injabulo
Tout ce dont j'ai besoin ngingak'on ebengik'
Oui j'ai un Yami Ngiyazi
Kamunandi Ay'ingaphelanga
Ngak'inhliziyo cassé, ngithethelele
Vous pouvez voir Ngang'ngangingazi
Qui est-à-dire uyis'
Ngak'xhaphaza, montez ngak'laxaza…
Alors vous vous asseyez et priez
Buyelane dire s'siyoze
Statut Gnome sil'performed au bon moment, dans l'espoir ng'…
Alors vous vous asseyez et priez
Seng'ont grandi, ont vu le seng'
Seng'gone, tu as appris seng'
(Juste avoir à aimer ol'nolwakho al') bvs
Ngiyazi adjoint ngak'phansi
Essayez Ngiyazapproved tous les péchés
Il suffit d'ouvrir ngiyangqongqoza
Inhliziyo Ouvrez, ouvrez votre inhliziyo
Ooh... il suffit D'ouvrir ngiyancenga inhliziyo (vous vous asseyez et priez vous')
Pont/Ventilation:
Vous êtes temps, vous pouvez
Jetez la promesse ngik'Ngiyak'X2...
Juste période Mungangipha
Silahlane nous a aimés siyofa
Ngiyasho ngingowakho x2 maintenant disponible
Chorus (répétition, Mode)