Deerhoof — Paroles et traduction des paroles de la chanson Qui Dorm, Nomes Somia

La page contient les paroles et la traduction française de la chanson « Qui Dorm, Nomes Somia » de Deerhoof.

Paroles

Son lleuger, Dracula
No vull dormir massa
Nit, dia, tant se val
Poc descans no esta mal
La vida dura poc
Es veritat?
Noes veritat?
Son lleuger, Dracula
No vull dormir massa
Dorment de son lleuger
Dorment de son lleuger
Dorment de son lleuger
La vida dura poc
Es veritat?
Noes veritat?
La vida dura poc
Cs veritat?
No es veritat?

Traduction des paroles

Fils lleuger, Dracula
Pas de masse vull dormir
Nes, dia, mais ils val
POC descans no esta mal
La vida dur poc
Sont veritat?
Rex veritat?
Fils lleuger, Dracula
Pas de masse vull dormir
Dortoir du Fils lleuger
Dortoir du Fils lleuger
Dortoir du Fils lleuger
La vida dur poc
Sont veritat?
Rex veritat?
La vida dur poc
Cs veritat?
No es veritat?